Marcin Rey tłumacz traducteur interprete

PROFIL

Wychowałem się we Francji w rodzinie polskiej, od dzieciństwa jestem w pełni dwujęzyczny. Należę do nielicznych na rynku tłumaczy, dla których oba praktykowane języki są językami ojczystymi. Od 1991 r. mieszkam w Polsce i wykonuję zawód tłumacza języka francuskiego, najpierw jako tłumacz wewnętrzny w szeregu przedsiębiorstw, a od 1997 r. prowadząc niezależną działalność gospodarczą. Specjalizuję się w tłumaczeniach dla biznesu, ekonomicznych, prawnych oraz technicznych. Jestem dumny, że od kilkunastu lat uczestniczę w rozwoju polskiej gospodarki u boku polskich eksporterów i inwestorów francuskojęzycznych.

OFERTA

TŁUMACZENIA USTNE symultaniczne i konferencyjne wszelkich spotkań, narad, negocjacji i konferencji. Niemalże 1000 dni tłumaczenia w ciągu ostatnich lat!

MOBILNOŚĆ Bynajmniej nie ograniczam się do południa kraju. Pracuję także w Warszawie, w całej Polsce, często zagranicą.

TŁUMACZENIA PISEMNE przy użyciu nowoczesnych narzędzi wspomagania procesu tłumaczenia i wyszukiwania informacji, w oparciu o bogatą bazę dokumentacyjną. Kilkadziesiąt tysięcy stron w ciągu ostatnich lat!

TŁUMACZENIA INNYCH JĘZYKÓW niż francuski dzięki współpracy sieciowej z innymi, starannie dobranymi, kwalifikowanymi i sprawdzonymi tłumaczami.

ZASADY

JAKOŚĆ Dobre tłumaczenie to wynik partnerstwa fachowców: Klienta, specjalisty w swej dziedzinie, z tłumaczem, ekspertem w rzemiośle przekładu.

TERMINOWOŚĆ Wiem, że praca dobra, lecz spóźniona, jest nic nie warta.

ZAUFANIE Obiektywność tłumaczenia jest w interesie Klienta. Poufna jest treść każdego tłumaczenia, o którym Klient nie powiedział, że jest jawna, a nie odwrotnie.

ZESPOŁOWOŚĆ Pracuję z myślą o odpowiedzialności za rolę, jaką pełnię w ważnym procesie biznesowym Klienta.

KNOW-HOW

Przemyślane metody tłumaczenia i wiedza nabyta w toku pracy dla wielu firm w licznych dziedzinach to atuty, dzięki którym zawsze chętnie podejmuję nowe wyzwania terminologiczne. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie zapytania o szczegółowe referencje, cennik i warunki.

Administracja publiczna Architektura Audyt finansowy, badanie spółek Audyt wewnętrzny Automatyka przemysłowa Bankowość inwestycyjna Biura konstrukcyjne Budownictwo inżynieryjne Budownictwo przemysłowe Ceramika budowlana Ceramika techniczna Chemia Chłodnictwo przemysłowe Ciepłownictwo Cukrownictwo Doradztwo finansowe Doradztwo HR Elektrociepłownie Elektrownie Finanse Fuzje i przejęcia Gazownictwo Geoinżynieria Gospodarka odpadami Górnictwo miedzi Górnictwo węgla Handel międzynarodowy Handel wielkopowierzchniowy Hutnictwo i przerób aluminium Hutnictwo stali Hutnictwo szkła Informatyka Internet Kancelarie prawne Kartografia Kolejnictwo Komunikacja miejska zbiorowa Logistyka Maszyny przemysłowe Materiałoznawstwo Meblarstwo Motoryzacja Narzędzia warsztatowe Nieruchomości biurowe Nieruchomości handlowe Obrót węglem Ochrona środowiska Odlewnictwo Produkcja części samochodowych Produkcja kotłów Produkcja łożysk Przemysł drewniany Przemysł naftowy i petrochemiczny Przemysł papierniczy Przemysł rolno-spożywczy Przesył i dystrybucja energii elektrycznej Rachunkowość Reklama Remonty urządzeń energetycznych Remonty urządzeń gazowniczych Samorządy lokalne Systemy informacji przestrzennej GIS Telekomunikacja Transport samochodowy Ubezpieczenia gospodarcze Urządzenia elektroenergetyczne Zagospodarowanie przestrzenne Administracja publiczna Architektura Audyt finansowy, badanie spółek Audyt wewnętrzny Automatyka przemysłowa Bankowość inwestycyjna Biura konstrukcyjne Budownictwo inżynieryjne Budownictwo przemysłowe Ceramika budowlana Ceramika techniczna Chemia Chłodnictwo przemysłowe Ciepłownictwo Cukrownictwo Doradztwo finansowe Doradztwo HR Elektrociepłownie Elektrownie Finanse Fuzje i przejęcia Administracja publiczna Architektura Audyt finansowy, badanie spółek Audyt wewnętrzny Automatyka przemysłowa Bankowość inwestycyjna Biura konstrukcyjne Budownictwo inżynieryjne Budownictwo przemysłowe Ceramika budowlana Ceramika techniczna Chemia Chłodnictwo przemysłowe Ciepłownictwo Cukrownictwo Doradztwo finansowe Doradztwo HR Elektrociepłownie Elektrownie Finanse Fuzje i przejęcia Gazownictwo Geoinżynieria Gospodarka odpadami Górnictwo miedzi Górnictwo węgla

MARCIN REY
Ulica Marwin 31 PL-32410 DOBCZYCE koło KRAKOWA
gsm + 48-602293087 faks +48-12-2711150
marcinrey@marcinrey.com
www.marcinrey.com

PROFIL

Élevé en France dans une famille polonaise, parfaitement bilingue des l’enfance, je suis l’un des rares traducteurs de la place dont les deux langues pratiquées sont langues maternelles. J’exerce le métier de traducteur interprete depuis mon installation en Pologne des 1991, tout d’abord en interne dans plusieurs sociétés, puis comme prestataire indépendant depuis 1997. Spécialité: traductions et interprétariat d’entreprise, économiques, juridiques et techniques. Je suis fier d’avoir participé a l’essor économique de la Pologne depuis une quinzaine d’années, aux côtés des exportateurs polonais et des investisseurs francophones.

OFFRE

INTERPRÉTARIAT ORAL simultané et de conférence, toutes rencontres, réunions, négociations et congres. Pres de 1000 journées d'interprétariat ces dernieres années!

MOBILITÉ je ne me limite absolument pas au sud de la Pologne et me déplace volontiers a Varsovie, dans toute la Pologne, en France et ailleurs.

TRADUCTIONS ÉCRITES a l’aide d’outils modernes d’assistance a la traduction et a la recherche d’information, en s’appuyant sur une base documentaire étoffée. Plusieurs dizaines de milliers de pages ces dernieres années!

AUTRES LANGUES que le français grâce a une coopération en réseau avec d’autres traducteurs et interpretes qualifiés, triés sur le volet.

VALEURS

QUALITÉ Une bonne traduction est l’ouvre d’un binôme de deux professionnels partenaires: du Client, spécialiste en son domaine, et du traducteur, expert de l’art de la traduction.

DÉLAIS Je sais tres bien qu’une traduction meme bonne, mais en retard, ne vaut rien.

CONFIANCE L’objectivité de la traduction est dans l’intéret du Client. Chaque traduction est confidentielle par défaut, a moins que le Client ne leve la confidentialité, et non pas le contraire.

ESPRIT D’ÉQUIPE Je travaille dans un esprit de responsabilité de mon rôle dans un processus d’affaires clé chez le Client.

SAVOIR-FAIRE

Fort de méthodes de traduction réfléchies et du retour d’expériences acquis avec de nombreuses entreprises dans des domaines variés, c’est toujours volontiers que je releve de nouveaux challenges terminologiques. N’hésitez pas a prendre contact pour demander mes références, tarifs et conditions.

Administration publique Aménagement du territoire Ameublement Architecture Assurances Audit interne Audits financiers, due diligences Automatismes industriels Automobile Banque d’investissement Bureaux d’études Cartographie Centrales de cogénération Centrales électriques Céramique de bâtiment Céramique technique Chaudronnerie industrielle Chauffage urbain Chemins de fer Chimie Collectivités territoriales Commerce international Comptabilité Conseil financier Conseil RH Construction industrielle Droit Équipements électriques et énergétiques Fabrication de roulements Filiere du sucre Finances Fonderie Fusions acquisitions Gaz Génie civil Géotechnique Grande distribution Immobilier commercial Immobilier de bureaux Industrie agroalimentaire Industrie du bois Industrie du papier Informatique Internet Logistique Machines industriels Maintenance d’équipements gaziers Maintenance d’installations énergétiques Métallurgie et transformation de l’aluminium Mines de charbon Mines de cuivre Outillage Pétrole et pétrochimie Pieces automobiles Protection de l’environnement Publicité Réfrigération industrielle Sciences des matériaux Sidérurgie Systemes d’information spatiale Télécommunications Trading du charbon Traitement des déchets Transport et distribution d’électricité Transport routier Transports en commun urbains Verrerie Administration publique Aménagement du territoire Ameublement Architecture Assurances Audit interne Audits financiers, due diligences Automatismes industriels Automobile Banque d’investissement Bureaux d’études Cartographie Centrales de cogénération Centrales électriques Céramique de bâtiment Céramique technique Chaudronnerie industrielle Chauffage urbain Chemins de fer Chimie Collectivités territoriales Commerce international Comptabilité Conseil financier Conseil RH Construction industrielle

MARTIN REY
31 rue Marwin PL-32410 DOBCZYCE – POLOGNE
gsm + 48-602293087
fax +48-12-2711150
marcinrey@marcinrey.com
www.marcinrey.com